29 Mayıs 2011 Pazar

BANKA PERSONEL ALIMI SORULARI - www.bankapersoneli.com

Bankasinavi.ComZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI

SERVİS GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
Şubelerimizde gişe müşterilerinin tüm bankacılık işlemlerini yerine getirmek, Banka ürünlerinin
tanıtım ve satış işlemlerini yürütmek.
TARIMSAL MÜŞTERİLER SERVİS GÖREVLİSİ GÖREV TANIMITarımsal faaliyette bulunan müşterilerimizin tarımsal kredi taleplerini değerlendirmek ve her
türlü bankacılık işlemlerini yerine getirmek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
Affa uğramış dahi olsa, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olan,
Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olan,
İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olan ve yurdun her yerinde devamlı görev
yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyen,
Bankamızın daha önceki işe alım süreçlerinin mülakat aşamasında elenmemiş olan,
01.01.1984 ve sonrası doğumlu olan,
Erkek adaylar için, işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en erken
30.06.2012 tarihine kadar erteletmiş olan ya da askerlikle ilişkisi bulunmayan, (Sınav
tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 31.08.2011 tarihi itibariyle terhis
olacak durumda bulunmaları gerekmektedir)
Resmi dairelere, özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan
veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olan,
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümleri ile denkliği yetkili
makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerin bu bölümlerinden mezun
veya 31.08.2011 tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan (Henüz mezun
olmamış adayların Bankamızda göreve başlayabilmeleri için en geç 31.08.2011 tarihinde
mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.)
adaylar başvuruda bulunabilirler.
Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması durumunda
başvurunuz sistem tarafından engellenecektir.
Aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday,
bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan
dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.
SERVİS GÖREVLİSİ
MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU
AKTÜERYA MALİYE
AKTÜERYA BİLİMLERİ MUHASEBE
BANKACILIK MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
BANKACILIK VE FİNANS MUHASEBE VE DENETİM
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞKİLERİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM
EKONOMETRİ SERMAYE PİYASASI
EKONOMİ SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME
EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ SİGORTACILIK
EKONOMİ VE FİNANS SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SİYASET BİLİMİ
HUKUK SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İSTATİSTİK ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ULUSLARARASI FİNANS
İŞLETME ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME VE EKONOMİ ULUSLARARASI TİCARET
KAMU YÖNETİMİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Adaylar 13.06.2011 Pazartesi günü saat 20.00’ye kadar (www.ziraatbank.com.tr) adresinden iş
başvurusunda bulunabilecektir. Şahsen ya da posta ile yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvuru sisteminde gerekli alanları doldurduktan sonra “Başvuru Kayıt” ekranından;
Servis Görevlisİ
veya
Tarımsal Müşteriler Servis Görevlisi
pozisyonlarından biri tercih edilecektir.
Ayrıca adaylar, sınava girmek istedikleri iki “sınav merkezini” seçeceklerdir.
Yazılı sınav tarihi ve sınav merkezleri daha sonra (www.ziraatbank.com.tr)adresinde ilan
edilecektir.
SEÇME ve YERLEŞTİRME SÜRECİ
I. Aşama – Sınav
Sınav, şubelerimizde bilgisayar ortamında test metodu ile yapılacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebileceklerdir
TARIMSAL MÜŞTERİLER SERVİS GÖREVLİSİ MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU
BAHÇE BİTKİLERİ TARIM EKONOMİSİ
BİTKİ KORUMA TARIM MAKİNALARI
BİTKİSEL ÜRETİM TARIM TEKNOLOJİSİ
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
HAYVANSAL ÜRETİM TARIMSAL MEKANİZASYON
HAYVANSAL ÜRÜNLER TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ TARLA BİTKİLERİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ TOPRAK
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
SÜT TEKNOLOJİSİ ZOOTEKNİK/ZOOTEKNİSınava Katılım
Başvurusu kabul edilen adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın iki
farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir.
Banka adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir
Tüm adayların yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
getirmeleri,
Ayrıca Mezun durumda bulunan adayların “Diploma” veya “Geçici Mezuniyet Belgesi”, henüz
mezun olmamış adayların 4. sınıf öğrencisi olduklarını gösteren “Öğrenci Belgesi” getirmeleri
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgeleri yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
Sınav Konuları
Servis Görevlisi
Sayısal / Sözel Yetenek
Güncel Ekonomi ve Finans
Tarımsal Müşteriler Servis Görevlisi
Sayısal / Sözel Yetenek
Güncel Ekonomi ve Finans
Tarımsal Ekonomi
Sınavda Başarı Tespiti
Sınavda başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan almaları
gerekmektedir.
Ancak, ilan edilen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda başarılı aday bulunmaması halinde ham sınav
puanları mutlak başarı yüzdesi yöntemine göre hesaplanarak 70 ve daha fazla puanı olan
adaylar başarılı sayılacaktır.
Başarılı bulunan adaylar www.ziraatbank.com.tr adresinde ilan edilecek ve bu kişilerden görev
yeri tercihi yapmaları istenecektir. Adaylar tercihlerine göre en yüksek puandan sıralanacak ve
ilan edilen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) II.
Aşamaya geçecektir.
II. Aşama – Değerlendirme Uygulamaları ve Mülakat
Kişilik Envanteri
Türkçe Kompozisyon
Panel MülakatMülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirecekleri
belgeler (www.ziraatbank.com.tr) ilan yoluyla duyurulacaktır.
Tüm adaylarımıza başarılar dileriz.


Bankasinavi.Com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder