29 Mayıs 2011 Pazar

BANKA PERSONEL ALIMI SORULARI - www.bankapersoneli.com

Bankasinavi.ComZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI

SERVİS GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
Şubelerimizde gişe müşterilerinin tüm bankacılık işlemlerini yerine getirmek, Banka ürünlerinin
tanıtım ve satış işlemlerini yürütmek.
TARIMSAL MÜŞTERİLER SERVİS GÖREVLİSİ GÖREV TANIMITarımsal faaliyette bulunan müşterilerimizin tarımsal kredi taleplerini değerlendirmek ve her
türlü bankacılık işlemlerini yerine getirmek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
Affa uğramış dahi olsa, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olan,
Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olan,
İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olan ve yurdun her yerinde devamlı görev
yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyen,
Bankamızın daha önceki işe alım süreçlerinin mülakat aşamasında elenmemiş olan,
01.01.1984 ve sonrası doğumlu olan,
Erkek adaylar için, işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en erken
30.06.2012 tarihine kadar erteletmiş olan ya da askerlikle ilişkisi bulunmayan, (Sınav
tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 31.08.2011 tarihi itibariyle terhis
olacak durumda bulunmaları gerekmektedir)
Resmi dairelere, özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan
veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olan,
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümleri ile denkliği yetkili
makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerin bu bölümlerinden mezun
veya 31.08.2011 tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan (Henüz mezun
olmamış adayların Bankamızda göreve başlayabilmeleri için en geç 31.08.2011 tarihinde
mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.)
adaylar başvuruda bulunabilirler.
Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması durumunda
başvurunuz sistem tarafından engellenecektir.
Aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday,
bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan
dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.
SERVİS GÖREVLİSİ
MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU
AKTÜERYA MALİYE
AKTÜERYA BİLİMLERİ MUHASEBE
BANKACILIK MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
BANKACILIK VE FİNANS MUHASEBE VE DENETİM
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞKİLERİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM
EKONOMETRİ SERMAYE PİYASASI
EKONOMİ SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME
EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ SİGORTACILIK
EKONOMİ VE FİNANS SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SİYASET BİLİMİ
HUKUK SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İSTATİSTİK ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ULUSLARARASI FİNANS
İŞLETME ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME VE EKONOMİ ULUSLARARASI TİCARET
KAMU YÖNETİMİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Adaylar 13.06.2011 Pazartesi günü saat 20.00’ye kadar (www.ziraatbank.com.tr) adresinden iş
başvurusunda bulunabilecektir. Şahsen ya da posta ile yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvuru sisteminde gerekli alanları doldurduktan sonra “Başvuru Kayıt” ekranından;
Servis Görevlisİ
veya
Tarımsal Müşteriler Servis Görevlisi
pozisyonlarından biri tercih edilecektir.
Ayrıca adaylar, sınava girmek istedikleri iki “sınav merkezini” seçeceklerdir.
Yazılı sınav tarihi ve sınav merkezleri daha sonra (www.ziraatbank.com.tr)adresinde ilan
edilecektir.
SEÇME ve YERLEŞTİRME SÜRECİ
I. Aşama – Sınav
Sınav, şubelerimizde bilgisayar ortamında test metodu ile yapılacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebileceklerdir
TARIMSAL MÜŞTERİLER SERVİS GÖREVLİSİ MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU
BAHÇE BİTKİLERİ TARIM EKONOMİSİ
BİTKİ KORUMA TARIM MAKİNALARI
BİTKİSEL ÜRETİM TARIM TEKNOLOJİSİ
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
HAYVANSAL ÜRETİM TARIMSAL MEKANİZASYON
HAYVANSAL ÜRÜNLER TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ TARLA BİTKİLERİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ TOPRAK
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
SÜT TEKNOLOJİSİ ZOOTEKNİK/ZOOTEKNİSınava Katılım
Başvurusu kabul edilen adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın iki
farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir.
Banka adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir
Tüm adayların yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
getirmeleri,
Ayrıca Mezun durumda bulunan adayların “Diploma” veya “Geçici Mezuniyet Belgesi”, henüz
mezun olmamış adayların 4. sınıf öğrencisi olduklarını gösteren “Öğrenci Belgesi” getirmeleri
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgeleri yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
Sınav Konuları
Servis Görevlisi
Sayısal / Sözel Yetenek
Güncel Ekonomi ve Finans
Tarımsal Müşteriler Servis Görevlisi
Sayısal / Sözel Yetenek
Güncel Ekonomi ve Finans
Tarımsal Ekonomi
Sınavda Başarı Tespiti
Sınavda başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan almaları
gerekmektedir.
Ancak, ilan edilen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda başarılı aday bulunmaması halinde ham sınav
puanları mutlak başarı yüzdesi yöntemine göre hesaplanarak 70 ve daha fazla puanı olan
adaylar başarılı sayılacaktır.
Başarılı bulunan adaylar www.ziraatbank.com.tr adresinde ilan edilecek ve bu kişilerden görev
yeri tercihi yapmaları istenecektir. Adaylar tercihlerine göre en yüksek puandan sıralanacak ve
ilan edilen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) II.
Aşamaya geçecektir.
II. Aşama – Değerlendirme Uygulamaları ve Mülakat
Kişilik Envanteri
Türkçe Kompozisyon
Panel MülakatMülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirecekleri
belgeler (www.ziraatbank.com.tr) ilan yoluyla duyurulacaktır.
Tüm adaylarımıza başarılar dileriz.


Bankasinavi.Com

BANKACILIK SINAVLARI , BANKACILIK SINAVLARI SORULARI, BANKA SINAVI

BANKACILIK SINAVLARI - www.bankasinavi.comHALKBANK SINAVLARI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Sınava Katılma Koşulları
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Sınavın yapıldığı yılın başı itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1981 ve sonrası doğumlular)
e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe, bankacılık mesleği ile ilgili diğer Bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak, Yukarıda belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan en az 4 yıl süreyle eğitim veren
üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi
dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),
g) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak,
ı) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri
bakımından Müfettişliğe uygun bulunmak,
i) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,
Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.
Başvuru Şekli ve Süresi
02 Temmuz 2011 Cumartesi günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 60.-TL(Adaylardan talep edilen sınav ücretleri sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka tarafından Gazi Üniversitesi’ne gönderilmektedir.) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 09.05.2011 Pazartesi günü saat 10:00’dan 27.05.2011 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları, sınav ücretlerinin yatırılmasını takip eden günden itibaren en son 30.05.2011 Pazartesi saat 17:00’ye kadar Bankamız internet sayfasından da (www.halkbank.com.tr) erişilebilen http://basvuru.gazi.edu.tr adresinden yapılacaktır. “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 50 KB büyüklüğünü geçmeyecek şekilde) taranarak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu’na eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri talepleri halinde kendilerine iade edilecektir.
Yazılı Sınav
Yazılı sınav Gazi Üniversitesi tarafından 02.07.2011 tarihinde ANKARA, İSTANBULAnadolu, İSTANBUL-Avrupa ve İZMİR olmak üzere dört merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 20.06.2011-01.07.2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi’nin http://basvuru.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir. Adaylar sınava girebilmek için http://basvuru.gazi.edu.tr adresinden alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Şekli ve Konuları
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
Sınav Tarihi : 02 Temmuz 2011, CUMARTESİ
SınavMerkezleri : ANKARA, İSTANBUL-ANADOLU, İSTANBUL-AVRUPA, İZMİR
Oturum Sayısı : 2
Sınav Süresi : Her oturum 120 dakika
Soru Sayısı : 240
Yabancı Dil : İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA,
Konular : Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil, Alan Bilgisi
Yazılı sınav Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi bölümlerinden
oluşacaktır.
10:00 – 12:00 1. OTURUM 120 DAKİKA
Genel Yetenek 35 SORU
Genel Kültür 25 SORU
Yabancı Dil 60 SORU
13:30 – 15:30 2. OTURUM 120 DAKİKA
Alan Bilgisi 120 SORU
1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:
Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme) güncel, sosyo-ekonomik ve kültürel
konuları içeren sorulardan oluşacaktır.
2- Yabancı Dil Testi:
Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden biri tercih edilecektir.
3- Alan Bilgisi Testi:
Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku,
Türk Ceza Kanunu, Kıymetli Evrak Hukuku), Ekonomi (Mikro – Makro İktisat, Uluslararası
İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi), Muhasebe (Genel Muhasebe,
Bilanço Analizi, Ticari Aritmetik, Bankacılık Kanunu, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi
Sistemi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi), Bankacılık ve Finans
konularından oluşacaktır.
Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Sınava giren adayların Genel Yetenek – Genel Kültür, Yabancı Dil ve Alan
Bilgisi Testlerinin her birinden en az %50 başarı göstermesi gerekmektedir.
Puanlama Yöntemi:
Sınav Konuları Ağırlık Puanı Soru Adedi
Genel Kültür – Genel Yetenek 25% 60
Genel Kültür 25
Genel Yetenek 35
Yabancı Dil 25% 60
Alan Bilgisi 50% 120
Hukuk 30% 35
Ekonomi 20% 25
Muhasebe 20% 25
Maliye 10% 15
Bankacılık ve Finans 20% 20
Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Testlerinin her birinden sorulan soruların
en az yarısını doğru olarak cevaplandıran adayların değerlendirilmesi sonunda, ağırlıklı
standart puanı 60 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere,
ilk 120 aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. 120. adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan
diğer adaylar da bu sınavda başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağrılacaktır. Bankanın,
belirtilen sayılarda, belirtilen sınav konularında, soru sayılarında ve sınav yerlerinde
değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Bankamız web sitesinde (www.halkbank.com.tr)
yayınlanacak, ayrıca kazanan adaylar, başvurularında belirttikleri iletişim adreslerine
gönderilecek bir mektup ile sözlü sınava çağrılacaktır. Adayların yazılı sınav sonucuna ilişkin
itirazlarını, web sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Bankamız
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra
veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınavla İlgili Bilgi Edinme
Sınavla ilgili olarak, Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Teftiş
Kurulu Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi
alınabileceği gibi başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın Web sitesinden
ulaşılacaktır.
ANKARA : (312) 289 42 64
(312) 289 27 01 (Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Web : www.halkbank.com.tr
E-posta : teftissinavi@halkbank.com.tr
Adres : TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Söğütözü Mahallesi 2. Cad. No: 63
Kat: 23 -06520 Söğütözü / ANKARA
HALKBANK ve BANKAMIZ TEFTİŞ KURULU
Cumhuriyetin kuruluşunun ardından küçük esnafın sorunlarına çözüm getirilmesi ve esnafsanatkar ve küçük meslek sahibine kredi verilmesi amacıyla, 1933 yılında çıkarılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Bankamız, 1938 yılından bu yana süre gelen 73 yıllık süreçte, Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. (Töbank), Sümerbank, Etibank, Emlak Bankasının bazı şubeleri ile Pamukbank’ı bünyesine katarak bankacılık sektöründe örnek olarak gösterilebilecek gelişmeye ve büyümeye devam etmiştir.
Sermayesinin %75’i Hazine’ye ait olan Bankamızın yaklaşık % 25’lik bölümü Mayıs 2007’de Halka Arz edilmiş olup, hisse senetleri İMKB’de işlem görmektedir. Halkbank gerçekleştirdiği başarılı halka arzla Avrupa’nın önde gelen yatırım şirketi East Capital tarafından her yıl verilen “En iyi halka arz” ödülüne layık görülmüştür.
Bankamızın Genel Müdürlüğü Ankara’da olup, Türkiye genelinde Genel Müdürlüğe bağlı 21 Bölge Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Halkbank 712 yurt içi şubesi, 4 yurtdışı şubesi, 1 yurtdışı temsilcilik, 6 özel işlem merkezi, 17 uydu şube, 3 serbest bölge şubesi, 13 nakit operasyon merkezi ve 13.354 personelinin yanı sıra 31.12.2010 tarihi itibari ile 72.942.385.000 TL aktif büyüklüğü, 54.587.443.000 TL toplam mevduatı, 43.558.941.000 TL toplam kredileri, 2.010.393.000 TL net karı ve diğer iştirakleri ile Türk bankacılık sisteminin temel taşıdır.
Bankamız ‘’Üreten Türkiye’ nin Bankası’’ olma yolunda hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek, Ülkemizin lider KOBİ Bankası olmayı ana hedef olarak belirlemiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. teşkilatı ile Bankanın konsolidasyona tabi iştiraklerinde Yönetim Kurulu adına teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarını yürütmek; Bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun olarak verimli bir şekilde çalışması amacıyla gereken önerilerde bulunmak, Bankanın ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra kendi politika ve yöntemleriyle uyumlu olarak faaliyet göstermesini, beklenmedik risklerin en aza indirilmesini, Banka yönetimince benimsenmiş ilkelerin teşkilatımızda egemen olmasını sağlamakla görevlidir.
Teftiş Kurulu Başkanlığının merkezi Ankara’da bulunmakta olup, üyelerimizin görev merkezleri, Teftiş Kurulu Başkanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak Ankara, İstanbul ve İzmir
olarak belirlenir.
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığınca saptanacak süre içinde kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilir.Bankacılık uygulamalarına yönelik olarak verilen teknik eğitimler ile denetim konularında verilen mesleki eğitimler sonrasında, müfettişlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.
Yetişme dönemi içerisinde bankacılık ilke ve uygulamalarını, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatı, Teftiş Kurulu çalışma prensipleri ile teftiş, inceleme, soruşturma yöntem ve teknikleri konusunda olumlu performans gösteren ve yeterli düzeye ulaşan Müfettiş Yardımcılarına re’sen teftiş yetkisi verilir.
İdari Göreve Atanma Müfettiş unvanının kazanılmasının ardından Müfettişlikte iki yılını tamamlayanlar, yetkinlikleri, talepleri ve Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif birimlerde Yönetici
olarak idari bir göreve atanabilirler. Ücretler, Sosyal Hak ve Olanaklar Bankamız personeli özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Kurul üyelerine kıdemlerine göre aldıkları ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine göre yabancı dil tazminatı ödenir. Kurul üyelerinin maaş, ikramiye, yabancı dil tazminatı, gündelikleri ile temsil ödeneği günün
ekonomik koşullarına göre Banka Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Grup merkezi dışında görev yapan Kurul üyelerine ödenen dış gündeliğin haricinde, görevli olunan yerdeki en iyi koşullarda konaklama imkanını sağlayacak şekilde konaklama ücreti ödenir. Ayrıca Müfettişler görevli bulundukları yerdeki Bankamız misafirhanelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Görev ile ilgili uçak, otobüs, özel araç, vb yolculuk giderleri belirlenen esaslar doğrultusunda Bankaca karşılanır.